The Top Leadership Skills List for Effective Leaders

Leadership Skills List for Respected Leaders

เป็นผู้นำเป็นอะไรที่มากกว่าเพียงแค่ถูกวางไว้ในตำแหน่งของผู้มีอำนาจ. หลายคนจะได้รับอำนาจดังกล่าว, but few of them know how to use it effectively or where to amass the leadership skills list of an effective leader. เป็นผู้นำไม่ได้เป็นสิ่งที่คุณกำเนิดรู้วิธีการทำ. ขณะที่บางคนเป็นผู้นำตามธรรมชาติ, ด้วยข้อมูลที่ถูกต้อง, ทุกคนสามารถพัฒนาทักษะของการเป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพ.

โดยการทำงานจะรวบรวมความคิดด้านบนรายการทักษะความเป็นผู้นำต่อไป, คุณสามารถเป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นและเป็นที่เคารพอย่างรวดเร็ว. ใส่ความคิดเหล่านี้ไปปฏิบัติในองค์กรของคุณ, และเร็ว ๆ นี้จะเห็นผลลัพธ์ที่คุณต้องการ.

leadership skills list

Embody these list of leadership skills ideas to become a more respected and effective leader. Put them into practice to soon see the results you want.

Leadership Skills List Honesty

หนึ่งในคุณภาพที่สำคัญที่สุดสำหรับการเป็นผู้นำที่แท้จริงคือความซื่อสัตย์สุจริต. หากพนักงานและประชาชนของคุณไม่สามารถไว้วางใจคุณ, คุณจะมีช่วงเวลาที่ยากมากที่ชักจูงให้ทุกคนที่จะฟังสิ่งที่คุณจะพูด. จำ, เมื่อคุณมีความเป็นผู้นำ, คุณเป็นใบหน้าของประชาชนในองค์กรของคุณ. วิธีการที่คุณทำงานสะท้อนให้เห็นถึงคนอื่น ๆ.

โดยการสร้างแบบจำลองมาตรฐานจริยธรรมสูงสุด, คุณสามารถตรวจสอบให้แน่ใจว่ามาตรฐานเดียวกันนี้มีการปฏิบัติตามทั่วทั้งองค์กรของคุณ. พนักงานของคุณจะใช้ตัวชี้นำพวกเขาเกี่ยวกับพฤติกรรมที่เหมาะสมจากคุณ. ถ้าคุณบอกว่าสิ่งหนึ่งที่ประชาชนและทำอย่างอื่นในภาคเอกชน, พวกเขาได้อย่างรวดเร็วจะได้เรียนรู้ว่าเจ้าเล่ห์และความไม่ซื่อสัตย์เป็นที่ยอมรับ.

Leading by Delegation of Authority

คนจำนวนมากเกินไป, เมื่ออยู่ในตำแหน่งผู้นำ, จะเต็มใจหรือกลัวที่จะมอบอำนาจให้ผู้อื่น. เพียงเพราะคุณเป็นผู้นำไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องทำทุกอย่างด้วยตัวคุณเอง. ส่วนหนึ่งที่สำคัญของการเป็นผู้นำคือความสามารถที่จะรู้ว่าเมื่อถึงมืองานสำคัญออกไปให้คนอื่น ๆ.

ทุกคนมีจุดแข็งและจุดอ่อนที่แตกต่างกัน. Part of your job as a leader is to be able to identify these. โดยการทำเช่น, คุณสามารถตรวจสอบให้แน่ใจว่าทุกคนจะได้รับงานที่พวกเขาจะดีที่สุด. Not only does trying to do everything on your own make you and your organization less productive, แต่ผู้ใต้บังคับบัญชาของคุณได้อย่างรวดเร็วจะรู้ว่าคุณไม่ไว้วางใจพวกเขาจะดำเนินการงานที่สำคัญ. Delegating well can even strengthen your leadership skill set due to the fact that as your team of trusted subordinates and power base around you grows so will your circle of influence as these additional resource act as additional touch points acting for you in the organisation.

Communication Skills for Leaders

เป็นผู้นำที่ดีจะต้องมีความสามารถในการสื่อสารความปรารถนาและเป้าหมายของเขาในที่ชัดเจน, ลักษณะรวบรัด. หากคุณไม่ได้สร้างเส้นที่ชัดเจนของการสื่อสาร, คุณได้อย่างรวดเร็วจะเห็นผลกระทบของความสับสนนี้ในการผลิตขององค์กรของคุณ. คนต้องรู้ว่าสิ่งที่ต้องทำและเมื่อมันต้องการที่จะประสบความสำเร็จ.

นอกจากนี้คุณยังจะต้องให้แน่ใจว่ามีเสมอสายเปิดของการสื่อสารที่มีสุขภาพดีภายในองค์กรของคุณ. พนักงานของคุณจะต้องรู้สึกสะดวกสบายมาให้คุณที่มีปัญหาหรือข้อกังวลของพวกเขา. หากพวกเขาไม่กลัวที่จะทำให้คลื่นหรือนำขึ้นปัญหาหนักใจ, เหล่านี้ก็จะยังคงได้รับการแก้ไขจนกว่าพวกเขาจะกลายเป็นปัญหาร้ายแรง.

Being Accessible As a Leader

When in a position of leadership the amount of free time that will be available to meet stakeholders and influencers will be very much reduced. This must be balanced however to ensure that as a leader you ensure that you make time to remain available and still accessible. Locking yourself away as a leader and reducing your contact will lessen your status as a leader. This need not be every day but a regular schedule of availability weekly or monthly to remain visible is key to maintaining alignment within the organisation and maintaining the status quo especially when the organisation is in a state of change and events are more tumultuous.

เหล่านี้คือบางส่วนของคุณภาพที่สำคัญที่สุดที่พบในรายการทักษะความเป็นผู้นำ. โดยมุ่งเน้นไปที่พื้นที่เหล่านี้, คุณสามารถตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณสามารถทำหน้าที่เป็นผู้นำที่แข็งแกร่งสำหรับองค์กรของคุณเพื่อให้ก้าวหน้ามั่นคงจะทำต่อเป้าหมายสำคัญที่สุดของคุณ.